INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

W sobotę 18 maja na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul Żytniej 39 odbył się Jubileuszowy Piknik naukowy z Uniwersytetem w Siedlcach, w którym czynny udział wzieli pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych oraz studenci z Koła Naukowego Chemików Spectrum. To był wspaniały czas zabawy i nauki. Mogliście odkryć z nami tajemnice chemii. Poniżej kilka zdjęć z pikniku dzięki uprzejmości Pani dr Barbary Pezler:

zdjęcia z pikniku naukowego

Instytut Nauk Chemicznych otworzył sesję Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych podczas "Maratonu 55 godzin wykładów" z okazji 55-lecia Uniwersytetu w Siedlcach. 11 maja 2024 r. o godzinie 6:00 dr Arkadiusz Rudzki wygłosił wykład "Produkcja i magazynowanie energii", a o godz. 7:00 dr Barbara Pezler przedstawiła wykład "1,2,3... mol!". Mimo wczesnej pory znalazło się skromne grono słuchaczy, wśród których aktywnością wyróżniali się studenci kierunku chemia.

Instytut Nauk Chemicznych oraz Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład Prof. Mageda Henary z Georgia State University na temat „The Synthesis of NIR Contrast Agents as Potential Agents for Biomedical Applications”, który odbędzie się w sali 231 ( gmach WNŚiP) w środę 8 maja 2024 r. o godz. 13:30.
Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników.

Poniżej znajduje się abstrakt wykładu Prof. M. Henary.

Abstract:
Surgeons must rely on their naked eye and experience during often-lengthy procedures to avoid sensitive glands and tissues. Also, they must depend on biopsy results to determine if the diseased tissue has been removed. Molecular modalities imaging such as SPECT/PET, MRI, and ultrasound give good preoperative images, but cannot be used intraoperatively. Optical imaging of NIR region requires highly selective fluorophores which can target specific tissues. Fluorophores in the near infrared window offer improved tissue penetration. The development of fluorophores that can target diseased and healthy tissues would allow clear delineation. These contrast agents have great potential to be used in biomedical applications including cancer.
Through manipulations of the cyanine scaffold, we have synthesized zwitterionic cyanine imaging agents with low background fluorescence for potential use during surgery. The zwitterionic fluorophores allow for rapid renal clearance and a site of modification to be conjugated to tumor targeting ligand such as CRGD or antibodies. Using tumor targeting ligands, there is high accumulation of fluorescent dye in the diseased cells for the surgeon to remove the tumor tissues from the healthy ones.


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl